سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران گفت: معاینه فنی موتورسیکلت‌ها موضوع مهمی است و باید انجام شود، اما متاسفانه در حال حاضر چیزی به نام معاینه فنی موتورسیکلت نداریم و هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.