دیروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۵ در مقیاس ریشتر استان هرمزگان - حوالی کنگ را در ساعت ۰۶:۲۰ لرزاند. همچنین در ساعت ۰۶:۰۸ صبح دیروز، زلزله‌ای به بزرگی  ۴.۳ در مقیاس ریشتر آذربایجان. غربی - حوالی ترک (میانه) را لرزاند.