رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با خطرناک خواندن وضعیت آلودگی هوا در تهران، گفت: اگر واقعاً اقدام جدی در زمینه کاهش منابع انتشار آلودگی و کاهش مواجهه مردم نشود، واقعاً نگران سلامت عموم مردم و نگران وقوع شرایطی مانند یک حادثه ناگوار در شهر تهران و سایر کلان‌شهرها هستیم.

به گزارش ایسنا، عباس شاهسونی افزود: در حال حاضر شهر تهران در وضعیت بسیار ناسالم قرارگرفته است و حتی از مرحله اضطرار هم خارج‌شده و وارد مرحله خطرناک شده است. در حال حاضر شرایط آلودگی تهران بسیار نامناسب است.

او بیان کرد: با توجه به پایداری وضعیت آب‌وهوا پیش‌بینی می‌شود که این شرایط تا جمعه و حتی تا هفته آینده ادامه داشته باشد.