کارکنان بیمارستان میلاد روز گذشته در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این پرستاران می‌گویند: از زمان آغاز کرونا، برخلاف پرستاران سایر بیمارستان‌ها حق کرونا نگرفته‌ایم؛ دستمزد ما نیز در ماه‌های اخیر افزایش نیافته است؛ این در حالی است که بعد از پذیرش بیماران کرونایی، کار ما سخت و پرخطر شده است. آن‌ها خواستار افزایش ۵۰ درصدی دستمزد، پرداخت حق کرونا و پاداش معوق، برقراری امنیت شغلی و عقد قرارداد رسمی و رسیدگی به مطالبات خود شدند. این در حالی است که مدیرعامل بیمارستان با تأکید بر شرکتی و خودکفا بودن میلاد به ایلنا گفت: بودجه برای پرداخت حق کرونا و افزایش مزد نداریم.