معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اعلام نام‌نویسی حدود ۸۴ هزار فرزند مادر ایرانی در تارنمای اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی از تحویل شناسنامه به ۲۴۳ نفر از این افراد خبر داد. حسین ذوالفقاری در گفت‌و گو با ایرنا درباره مراحل تشکیل پرونده تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، گفت: پیش ثبت‌نام در وب‌سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی به آدرس www.bafia.ir  برای تشکیل پرونده انجام می‌شود.