وزیر بهداشت از شناسایی چهار مورد جدید کرونای جهش‌یافته انگلیسی در ایران خبر داد. به گزارش ایسنا، سعید نمکی گفت: چهار مورد جدید از ویروس جهش‌یافته انگلیسی یا اروپایی می‌توانیم در کشور گزارش کنیم که تایید شده است. او افزود: بعد از موردی که قبلاً از ویروس جهش‌یافته کرونا اعلام کردم، در ردیابی‌هایی که برای ویروس جدید انجام می‌دهیم، یک خانواده ایرانی که مسافرتی به اروپا داشتند و به کشور بازگشتند، علامت پیدا کردند. گرچه که مسافران با PCR منفی وارد کشور می‌شوند اما با سامانه‌ای مرتب رصد می‌کنیم و این افراد در خانه‌ها قرنطینه می‌مانند و به‌محض شروع علائم نمونه‌گیری می‌کنیم.