رضا، کودک کار که چند سال پیش در برنامه ماه‌عسل گفته بود: «از صبح تا شب سرکار بودم، وقت نکردم به آرزویم فکر کنم» در ۱۸ سالگی خودکشی کرده است.  انتشار این خبر که روز دوشنبه در صفحه انجمن «لب خط» در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شد خیلی زود با واکنش گسترده کاربران روبرو شده است. کاربران با انتشار کلیپی از ویدیو حضور رضا در برنامه «ماه عسل» تلویزیون ایران، بخش‌هایی از سخنان او را که در آن از حجم کار و مشغله روزانه می‌گوید و این که فرصتی برای فکر کردن به این که چه آرزویی می‌تواند داشته باشد را ندارد، برجسته کرده‌اند.