رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: برخی نیروگاه‌ها مشکل سوخت دارند و مجبورند برای تولید برق از مازوت استفاده کنند. پس اگر برق از سوی خانواده‌ها بی‌رویه مصرف شود استفاده از مازوت در صنایع و نیروگاه‌ها به عنوان سوخت اجتناب‌ناپذیر است. عیسی کلانتری، گفت: ملت یا باید نبود برق را بپذیرند یا اینکه ناچاریم برای مدت کوتاهی از مازوت استفاده کنیم.