مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: همزمان با ورود دسته‌های ملخ صحرایی از سمت هند و پاکستان به هرمزگان، رصد این آفت در سطح یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از مراتع این استان از آبان‌ماه تاکنون انجام شده است.

به گزارش تسنیم، غلامحسین تیموری اظهار کرد: با ورود دسته‌های جدید ملخ صحرایی به استان هرمزگان، تیم‌های ردیابی در شهرستان‌های جنوبی سیستان و بلوچستان فعال شده تا به محض مشاهده این آفت خطرناک، کار مبارزه را در اسرع وقت به انجام رسانند. هم‌اینک بالغ بر 430 دستگاه انواع سمپاش آماده برای مبارزه با ملخ صحرایی در استان است. وی افزود: در دوره قبل هجوم ملخ صحرایی به سیستان ‌و بلوچستان در سطح چهار میلیون و 500 هزار هکتار دیده بانی و افزون بر 181 هزار هکتار از اراضی سطح استان علیه این آفت خطرناک سمپاشی شد.