وزیر آموزش ‌و پرورش بابیان اینکه ابلاغ کردیم آزمون‌ها غیرحضوری و با استفاده از ظرفیت‌های مختلفی که وجود دارد برگزار شود گفت: درباره برخی دروس هنرستانی و پایه‌های اول و دوم ابتدایی به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد اجازه دادیم اگر با هماهنگی ستاد مقابله با کرونا اگر مشکلی وجود نداشته باشد و البته با رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی، به‌صورت «حضوری» آزمون برگزار کنند.

به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی بابیان اینکه قصد داشتیم به‌صورت عمومی مجوز را بگیریم که ستاد مجوز عمومی نداده است که آزمون‌ها حضوری برگزار شوند اظهار کرد: لذا قالب آزمون‌های ما امسال به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد و همه دانش آموزان باید امتحان غیرحضوری بدهند.