سید جواد حسینی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان اینکه براساس آخرین آمار ۱۴ میلیون و ۷۵۰ هزار دانش‌آموز در کشور داریم که ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار از این تعداد از فضای مجازی و شبکه شاد استفاده می‌کنند گفت: بیش از دو میلیون از فضای مجازی غیر شبکه شاد استفاده می‌کنند. همچنین نزدیک به سه میلیون نفر از دانش‌آموزان از شبکه شاد یا فضای مجازی استفاده نمی‌کنند. این در حالیست که دست کم ۳۰ درصد دانش‌آموزان از وسایل هوشمند برای اتصال به فضای مجازی و شبکه شاد بی‌بهره‌اند.