معاون فنی و عملیاتی مرکز اورژانس تهران از تماس ۲۰ هزار نفر از مترو با اورژانس خبر داد. به گزارش ایسنا، سیدرضا معتمدی اظهار کرد: طی ۹ ماه سال گذشته بیش از ۲۰ هزار تماس از مترو یا شهروندانی که به‌وسیله مترو تردد می‌کردند با ما گرفته شد .با توجه به آماری که سال گذشته داشتیم، حدود ۱/۵ درصد عملیات اورژانس تهران به مترو اختصاص پیداکرده و باید همکاری از سوی مترو انجام شود تا فضا در اختیار ما قرار گیرد و خدمات بهتری را ارائه دهیم.