وزیر آموزش‌ و پرورش گفت: روش‌های مختلفی موجود را بررسی کردیم و در ابلاغیه‌ای که به استان‌ها ارسال کردیم اختیارات ویژه‌ای را به مدارس داده‌ایم که می‌توانند بر اساس صلاحدید خودشان این امتحانات را برگزار کنند.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محسن حاجی‌میرزایی اظهار کرد: ترجیح ما به ذلیل افرایش ضریب اطمینان از امتحان، آزمون حضوری است، اما مرجع اجازه دادن به اینکه ما می‌توانیم آزمون حضوری برگزار کنیم یا خیر، ستاد ملی کروناست بنابراین اگر جایی به ما اجازه بدهند آزمون حضوری میسر است.