معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش‌ و پرورش گفت: مانعی برای ادامه فعالیت مهدهای کودک وجود ندارد و آن‌ها می‌توانند با شرایط جدید مصوب شده خود را تطبیق داده و به ادامه فعالیت بپردازند. به گزارش ایسنا، حکیم زاده گفت با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص مهدهای کودک تصریح کرد: مهدکودک صرفاً محلی برای نگهداشت کودکان نیست بلکه مرکز تربیتی است و با توجه به اینکه متولی اصلی امر تعلیم و تربیت آموزش‌وپرورش است.