معاون پژوهش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه مواد و انرژی ایران مستقر در مشکین دشت استان البرز اعلام کرد که ۲ پژوهشگر برجسته این پژوهشگاه در فهرست ۲ درصدی دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

 سعید حصارکی به ایرنا گفت: دکتر تورج عبادزاده و دکتر محمدرضا واعظی از پژوهشگران  پژوهشگاه مواد و انرژی در فهرست دانشمندان  برتر توسط محققان دانشگاه استنفورد آمریکا قرار گرفتند.

وی ادامه داد:   اسامی این پژوهشگران برتر ایرانی پس از ارزیابی استنادات  علمی و داده‌های پایگاه اسکوپوس ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ در نشریه  Plos Biology منتشر شده است.