وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد در طول هفت ماه فعالیت شبکه آموزش مجازی دانش‌آموزان بیش از ۱۱میلیارد پیام و ۱.۴ میلیارد فایل در شاد ارسال شده است. در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۳۵۷ دانش آموز، ۷۱۵ هزار و ۶۴ معلم و ۱۱۲ هزار و ۵۷۶ مدیر در شبکه شاد مشغول فعالیت هستند.