معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: از حدود ۱۷۰ هزار شکایت ارسالی از دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت، تقریباً در ۳۰ درصد موارد حکم به ورود شکایت صادر می‌شود و در ۷۰ درصد موارد نیز شکایت علیه دستگاه‌های اجرایی وارد تشخیص داده نمی‌شود. به گزارش ایرنا، رضا فضل زرندی اعلام کرد: شکایت از موضوعاتی که جنبه شخصی داشته باشد در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان و شکایت از موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و مربوط به آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولتی باشد در هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.