رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان پردیس با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا در کشور اهمیت مدیریت صحیح پسماندهای پزشکی را بیش‌ازپیش افزایش داده است، گفت: شهرستان پردیس فاقد دستگاه بی‌خطرساز پسماندهای پزشکی است و این پسماندها در مخازن زباله نقاط مختلف شهرستان تخلیه می‌شوند.  به گزارش ایسنا، عزیز میکائیلی بیان کرد: در بسیاری از نقاط شهرستان شاهد جمع‌آوری پسماندهای پزشکی توسط افراد غیرمجاز با اهداف منفعت طلبانه هستیم که از این زباله‌ها سوءاستفاده می‌کنند و به‌نوعی هم خود و هم سایر شهروندان را در معرض قرار می‌دهند.