سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا پایان مهر سال جاری، آمار مراجعان نزاع ۲.۲ درصد کاهش‌یافته است. به گزارش ایرنا، در این مدت از کل مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۲۶۱هزار و ۲۵۵نفر مرد و ۱۱۸هزار و ۹۹نفر زن بودند. در این مدت استان تهران با ۵۹هزار و ۹۱، خراسان رضوی با ۳۲هزار و ۶۶۱ و آذربایجان شرقی با ۲۷هزار و ۴۲نفر بیشترین و استان‌های بوشهر با ۲هزار و ۱۶۵، ایلام با ۲هزار و ۲۳۵و هرمزگان با ۲هزار و ۵۳۰نفر مراجعه، کمترین آمار مراجعان نزاع را داشته‌اند.