وزیر بهداشت از اقدامات انجام‌شده جهت خرید واکسن کرونا خبر داد و گفت: نهایتاً بین ۴۱تا ۴۲میلیون دوز واکسن را برای ۲۰تا ۲۱میلیون نفر از جمعیتمان داریم تدارک می‌بینم؛ واکسن کووید-۱۹دو دوزه است و باید در دومرتبه تزریق کرد.  به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی افزود: یکی از واکسن‌های ایران اجازه تست روی انسان را گرفت و از هفته آینده کار روی انسان را بعد از گذراندن تست‌های حیوانی آغاز خواهیم کرد و امیدوارم مژده ساخت واکسن کرونا را در کشور تا چند ماه دیگر به‌عنوان یکی از پیشتازان واکس سازی جهان به استحضار مردم برسانیم.