ابراهیم نیکدل مقدم، وکیل مدافع مادر رومینا اشرفی گفت: پرونده قتل رومینا در شعبه دو دادگاه کیفری یک استان گیلان رسیدگی شد و ما تقاضای فرجام‌خواهی کردیم. بحث افساد فی الارض را نیز مطرح کردیم که آن هم به دور از منطوق صریح مقررات است و بعید است که پدر رومینا را مفسد فی‌الارض بدانند. البته ما موافق اعدام نیستیم و به نظر من باید برای قاتل مجازاتی تکمیلی تعیین می‌شد تا بتواند آثار مجازات اصلی مانند اقامت اجباری در یک محل دور افتاده یا ممانعت از حضور در محل اقامت قبلی را تعیین کند.