وزیر آموزش ‌ و پرورش از جابه‌جایی ۳۰۰ نفر از مدیران و معاونان وزارت آموزش‌وپرورش به علت وجود تعارض منافع خبر داد. به گزارش ایسنا، محسن حاجی میرزایی تصریح کرد: این جابه‌جایی‌ها طی یک ماه گذشته و درحالی‌که هنوز قانونی در این رابطه به وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ نشده، اتفاق افتاده است و وزارت آموزش‌وپرورش در این زمینه خود پیشگام شده است. پیش‌تر برخی از نمایندگان نسبت به وجود تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش تذکراتی داده بودند و درباره مدرسه داری و فعالیت برخی از مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش در بخش خصوصی انتقاداتی داشتند و در همین زمینه نیز طرحی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال تدوین است.