در پی انتشار اخباری مبنی بر قطع درختان جنگلی در اراضی جلگه‌ای شمال کشور، معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: سازمان جنگل‌ها به دنبال بهره‌برداری از عرصه‌هایی است که در آن‌ها زارعت چوب انجام داده است. به گزارش ایسنا، عباسعلی نوبخت اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور دولت مکلف شده است که تسهیلات لازم را برای توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع چوبی در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دهد. از سوی دیگر بر اساس همین قانون، بهره‌برداری از جنگل‌های شمال ممنوع شده است و اکنون با توجه به شرایط تحریم در کشور باید بتوانیم پاسخگوی نیاز صنایع چوبی باشیم. او ادامه داد: از سال‌های گذشته تاکنون چه در اراضی ملی-که قابلیت زراعت چوب در آن‌ها وجود دارد- و چه در مستثنیات مردم زارعت چوب انجام‌شده است همچنین سازمان جنگل‌ها موظف است که در سطحی حدود ۷۵ هزار هکتار عملیات زارعت چوب را انجام دهد. ازاین‌رو موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مطالعاتی را در کل کشور انجام داده و سطوحی را که پتانسیل زراعت چوب دارند، مشخص کرده است.