پروژه ملی کنترل وزن و چاقی دانش‌آموزان به‌منظور غربالگری، شناسایی و مشاوره دانش‌آموزان دارای اضافه وزن و چاق از نیمه شهریور ماه و همزمان با بازگشایی مدارس کلید خورد و قرار است شش نمره از درس تربیت‌بدنی دانش‌آموزان به طرح کنترل وزن و چاقی اختصاص‌ یابد. در این طرح که با مشارکت مدیران، معلمان و نظارت مربیان درس تربیت‌بدنی در دست اجراست با سنجش شاخص توده بدنی، دانش‌آموزان دارای اضافه‌وزن و چاقی را شناسایی‌ و با برنامه‌های مدون و پیش‌بینی‌شده در طول سال تحصیلی، نسبت به کنترل وزن و ایجاد سبک زندگی سالم آن‌ها اقدام می‌کند.