رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه اتوبوسرانی پایتخت با بحران مواجه است، گفت که بخش خصوصی توان خرید اتوبوس با قیمت‌های بالای ۳ تا ۵ میلیارد را ندارد. محمد علیخانی گفت: اگر بخواهیم شرایط ایده‌آل را در نظر بگیریم، قطعا بخش زیادی از اتوبوسرانی باید تعطیل شود و خدمات بخش زیادی از واگن‌ها نیز باید تعطیل شود اما چنین کاری ممکن نیست چون ناوگان حمل و نقل در بدترین شرایط نیز باید به خدمات خود ادامه دهند. اخیرا، یکصد دستگاه اتوبوس و مینی بوس که در کارخانه‌های داخلی ساخته شدند به ناوگان حمل و نقل شهری پایتخت اضافه شد.