چند روز قبل 22 بلوچ بدون شناسنامه به عنوان اتباع بیگانه به اردوگاه «سفیدسنگ» منتقل شدند. زهره صیادی، فعال اجتماعی حاضر در سیستان و بلوچستان درمورد مشکلات بیشتر بلوچ‌های ایرانی بدون شناسنامه می‌گوید: «شباهت ظاهری و فرهنگی بلوچ‌ها به اتباع افغانستان و پاکستان،‌ نیروهای غیرمتخصص که توانایی تفکیک این دو گروه از یکدیگر را ندارد به اشتباه انداخته و همین عامل سبب شده است که ۲۲ فرد بلوچ از سمنان جمع‌آوری شده و در اردوگاه سفید سنگ فریمان با عنوان اتباع بیگانه نگهداری شوند.