محسن حاجی میرزایی وزیر اموزش و مرورش ضمن ابراز تاسف از تغییر داستانی از نادر ابراهیمی در کتاب فارسی پایه هفتم  برای اصلاح این متن دستور داد. تصویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در متن اصلی داستان این نویسنده معاصر تغییری ایجاد شده است. متن اصلی داستان این است که «قلبم را می‌بخشم به همه آنهایی که جنگیدند...» که با افزوده شدن «به خاطر اسلام» دچار تغییر شده است.