رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تغییر در ساعت اجرای طرح ترافیک را منوط به شرایط کرونایی دانست. به گزارش ایسنا، سردار محمدحسین حمیدی با اشاره به اجرای طرح ترافیک در تهران، گفت: این طرح ازنظر ساعت اجرا، آن طرح ترافیکی اصلی شهر تهران نیست و تقریباً زمان اجرای آن نصف شده است. کم‌وزیاد شدن زمان اجرای این طرح نیز بستگی به این دارد که شرایط کرونایی چطور است که متناسب با آن تصمیم گرفته شود. در حال حاضر ساعت اجرای این طرح از  ۸:۳۰ صبح آغازشده و تا ساعت ۱۶ ادامه دارد که در این میان خروج از طرح از ساعت ۱۴:۳۰ به بعد به ازای یک‌بار در روز برای هر خودرو آزاد است.