نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که مصرف استامینوفن به عنوان شناخته شده‌ترین مسکن بدون نسخه در جهان به طور فزاینده‌ای موجب مسمومیت می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد: طی چند دهه گذشته در بسیاری از کشورها مصرف این دارو بیش از حد افزایش یافته است که می‌تواند به در دسترس بودن دوز موجود از این دارو مرتبط باشد.