موســـــــــس «جمعیت امام علی» پس از ۱۲۹ روز بازداشت، به قید وثیقه آزاد شد.شارمین میمندی‌نژاد اول تیر ماه و پس از تفتیش دفتر این جمعیت، در خانه‌اش بازداشت شده بود. دو عضو دیگر این موسسه خیریه که هم‌زمان با او او بازداشت شده بودند، مدتی قبل آزاد شده‌اند.

جمعیت امام علی یک تشکل غیردولتی است که از سال ۱۳۷۸ در عرصه کمک‌رسانی به گروه‌ها و  قشرهای آسیب‌پذیرفعالیت می‌کند. روابط عمومی این جمعیت گفته که بازاداشت اعضایش با شکایت «قرارگاه ثارالله» انجام شد.