در پی مخدوش شدن تصاویر زنان روی سنگ قبرهای آرامستانی در رویان دیروز  شهردار رویان در این باره گفت: با توجه به شرایط خاص این آرامستان، مدیریت آن با هیئت امنای مسجد جامع رویان است و این هیئت خودسرانه و بدون اطلاع شهرداری و شورای شهر اقدام به مخدوش کردن تصاویر بانوان روی سنگ قبرها کرد. جعفر حسین‌زاده از بازگرداندن سنگ قبرهای مخدوش شده به حالت اولیه خبر داد و گفت: برای ما اولویت نخست برگرداندن سنگ‌قبرها به حالت اولیه  و دلجویی از خانواده‌ها بود.