مدیر بهزیستی کرج با تاکید بر اینکه افزایش کارتن خوابی با اوضاع اقتصادی رابطه مستقیم دارد، گفت: در حال‌حاضر شاهد «کلونی کارتن خواب‌ها» در مناطق حاشیه نشین کرج هستیم. علیرضا فتاح‌پور، با اشاره به اینکه چند سالی می‌‎شود که کارتن خوابی به یکی از مهمترین مشکلات جامعه تبدیل شده است، افزود: مشکلات اقتصادی مهم‌ترین علت افزایش پدیده کارتن خوابی در دهه اخیر است و در سال‌های اخیر در فصل سرما و زمستان مشکل کارت‌خوابی پر رنگ‌تر و دردناک تر می‌شود.به گفته او نزدیکی کرج به پایتخت باعث شده است این شهرستان به مقصد کارتن خواب‌های برخی نقاط پایتخت تبدیل شود و به همین دلیل در مناطق مختلف حاشیه کرج کلونی‌ کارتن‌خواب‌ها شکل گرفته است.