یک کارشناس محیط‌زیست، گفت: ۸۰ درصد جنگل‌ها و منابع طبیعی ایران طی ۴۰ سال اخیر نابود شده و از بین رفته است.  محمدرضا محبوب‌فر، ادامه داد: سالانه ۱۲ هزار هکتار از جنگل‌ها در کشور نابود می‌شوند. بخشی از تخریب جنگل‌ها به صورت آتش‌سوزی و بخشی دیگر هم جنگل‌تراشی است، زیرا چوب مرغوب جنگل‌های کشور به خارج صادر می‌شود. همچنین خاک مرغوب جنگل‌های ایران نیز به مبالغ ناچیز به فروش می‌رسد. او اضافه کرد: تخریب جنگل‌ها منجر به تشدید آلودگی هوا و فروش خاک حاصلخیز جنگل نیز منجر به از بین رفتن پوشش گیاهی و جانوری خواهد شد.