مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران درباره جزئیات حادثه آتش‌سوزی حد فاصل ایستگاه اکباتان تا ارم سبز گفت: در حد فاصل ایستگاه اکباتان تا ارم سبز (داخل تونل) بر اثر اتصالی آتش‌سوزی‌ رخ داده است. او با بیان اینکه در زمان وقوع حادثه خط متوقف شد و موضوع در دست بررسی قرار گرفت، گفت: به کسی آسیبی نرسیده است و شرایط عادی است و مسافرین ایستگاه ارم سبز برای ادامه حرکت مسیرشان به خط‌های ۲ و ۳ هدایت شدند.