رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب ‌سازی کشور با انتقاد از اینکه حمام، سرویس بهداشتی و راه‌های ورودی بسیاری از خانه‌ها و همچنین ورودی بسیاری از فروشگاه‌ها دارای پله است، تاکید کرد:‌ با توجه به اینکه جمعیت سالمندان طی ۲۱ ساله آینده دو برابر می‌شود و همچنین با توجه به جمعیت افراد دارای معلولیت و بیماران کشور، پله‌ها باید از ساختمان‌سازی حذف شود.

ابراهیم کاظمی مومن‌سرایی افزود: بسیاری از درهای اتاق‌ها، «آستانه در» دارد و این امکان وجود دارد که سالمندان و افراد دارای معلولیت، پایشان به آن گیر کنند و به زمین بیفتند. متاسفانه در بسیاری موارد مشاهده شده که سرویس بهداشتی‌های خانه دارای پله کوچکی است که برای سالمندان و افراد دارای معلولیت، مشکل ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه طبق آمار ایران طی سال‌های آینده، یکی از مسن‌ترین کشورهای جهان خواهد شد، تاکید کرد: از همین زمان باید اقدامات جدی در زمینه مناسب‌سازی به عمل آید.