حبیب پوش‌پارس، مدیرعامل خاکریز آب شهرداری تهران گفت: تهران در بستر سیل قرار دارد و از آنجایی که در تهران شاهد اختلاف شیب زیادی هستیم وقوع بارندگی‌های شدید در شمال تهران هر لحظه ممکن است موجب ایجاد سیلاب در پایین‌دست شود. او با بیان اینکه تاکنون 47 گلوگاه سیلاب در تهران شناسایی شده است، گفت: شهرداری تهران امسال رفع گلوگاه‌های پرخطر و بحرانی را در دستورکار قرار داد که تاکنون ۶۵ درصد این گلوگاه‌های پرخطر رفع خطر شدند که می‌توان به همان کانالی اشاره کرد که سیلاب را وارد مترو کرد یا در ضلع جنوب غربی میدان صادقیه پل تقدیری را اصلاح کردیم و متخصصان و کارگران خاکریز آب بعضا به صورت ۲۴ ساعته مشغول رفع خطر گلوگاه‌های بحرانی بودند.