رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا با تأکید بر اینکه مخدر نوظهور نداریم، تصریح کرد: قاچاقچیان برای ایجاد جذابیت و فریب افراد اسامی مواد مخدر و روانگردان‌ها را تغییر می‌دهند و گرنه اکثر آنها روانگردان بوده و قدرت تخریبی بالا دارند. سردار مجید کریمی درباره ظهور و بروز مواد مخدر با نام‌های جدید گفت: ۸۳۰ عنوان NPS در دنیا شناخته شده است؛ این تعداد مواد با علائم مشخص و مشابه است؛ که غالباً با تغییر فرمول‌های ریزی جابه جا شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند.