معاون وزیر کشور از معرفی دستگاه‌هایی که درروند اجرایی شدن آیین‌نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های موقت مرکزی (کولبری) تعلل می‌کنند به دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش ایسنا، دین‌پرست اظهار کرد: آیین‌نامه مربوط به ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های موقت مرزی حدود سه سال است که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده اما بر اساس گزارش‌های  اجرایی شدن آن در استان‌های مرزی با مشکلاتی مواجه بوده است. برهمین اساس در جلسه دیروز مقرر شد که هر دستگاهی که در اجرای این آیین‌نامه تعلل کند به دستگاه قضایی معرفی شود. دین‌پرست تأکید کرد: اما این آیین‌نامه در سطح استان‌ها در اجرا با مشکل مواجه است. برهمین اساس مصوب شد استانداران سه استان آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان براجرای فرآیند این آیین‌نامه نظارت کنند و مقرر شد هر دستگاهی که در فرآیند اجرا تعلل کند به دستگاه قضایی معرفی شود.