مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان از طرح توسعه تفضیلی شهرداری بابلسر که حریم اردوگاه شهید عظیمی شهرستان بابلسر که ویژه استفاده افراد دارای معلولیت است را نشانه گرفته، انتقاد کرد. به گزارش ایلنا، علی همت محمودنژاد گفت: طرح مذکور باعث از بین رفتن ۱۰ سوله ویژه افراد دارای معلولیت (با ظرفیت پذیرش روزانه ۲۰۰ فرد معلول ) در اردوگاه می‌شود و درنهایت خطر از بین رفتن توریسم افراد دارای معلولیت را به دنبال خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار فرد دارای معلولیت از امکانات این اردوگاه بهره‌مند می‌شوند، افزود: فعالان حوزه معلولان از این موضوع به اردوگاه شهید عظیمی به‌شدت نگران هستند و از رئیس قوه قضاییه می‌خواهیم که هرگونه دست‌درازی به منافع افراد دارای معلولیت را شخصاً پیگیری کند.