فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: در ۵ ماه گذشته در سطح کشور ۱۹۰۰ فقره پرونده در رابطه با قاچاق چوب تشکیل شده است. سرهنگ علی عباس‌نژاد گفت: بحث قاچاق چوب هم در استان‌های زاگرس و هم در استان‌های شمالی مطرح است، به طور مثال یکی از مشکلاتی که ما در بحث چوب داریم، تولید زغال غیرقانونی است. در ۴ ماه اول امسال هفت و نیم تن زغال غیرقانونی کشف کردیم و همچنین تعداد زیادی انهدام کوره زغال داشته‌ایم.