جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد رأی اصراری پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران برگزار می‌شود. به گزارش مهر، بر همین اساس، تصمیم‌گیری درباره عمد یا غیر عمد بودن قتل میترا استاد به دست محمدعلی نجفی سه‌شنبه آینده بیست و پنجم شهریورماه برگزار خواهد شد و هیئت عمومی دیوان عالی کشور دراین‌باره رأی صادر خواهد کرد.