عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: بی‌نظمی و آشفتگی تابلوهای تجاری و صنفی با مشارکت و پرداخت هزینه توسط واحدهای تجاری مستقر در مناطق و محلات تهران به‌راحتی قابل‌بهبود است. به گزارش مهر، ناهید خداکرمی با نشان دادن تصاویری از تبلیغات شهری بیان کرد: شهر تهران از نظر بصری در وضعیت آشفته و ناخوشایندی قرار دارد، که یک سری مربوط به عناصر معماری در مقیاس بزرگ مانند ساختمان‌ها است که متأسفانه بهبود نما و منظره آن‌ها زمان طولانی می‌خواهد و یکسری هم عناصر کوچک هستند که ساماندهی و تغییر آن‌ها با اینکه ساده و کم‌هزینه است، نقش مؤثری در بهبود سیما و منظر شهری دارد. این عضو شورای شهر اظهار کرد: به همین دلیل به شهردار تهران تذکر داده می‌شود علاوه بر توجه به اخذ عوارض تابلوها، نسبت به ساماندهی تابلوهای واحدهای تجاری صنفی و اداری اقدام کند.