مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۲۱ فرد یوزپلنگ در سمنان مشاهده و برای ۱۳ فرد از آن‌ها شناسنامه تهیه و نامگذاری شده‌اند.