دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان با تأکید بر اینکه رأی صادره برای پدر رومینا اشرفی، قابل فرجام‌خواهی است، گفت: دادگاه با توجه به ظرفیت قانونی موجود اقدام به صدور رأی کرده است. به گزارش ایلنا، مهدی فلاح میری ضمن تشریح ابعاد رأی صادره برای «رضا اشرفی» (پدر رومینا) و «بهمن خاوری» (پسری که رومینا با او فرار کرده بود) بیان کرد: بر اساس رأی دادگاه بدوی، قاتل رومینا اشرفی به اتهام قتل عمد از جنبه عمومی جرم به ۹سال حبس و پرداخت دیه و فرد دیگر (بهمن خاوری) به دو سال حبس و تبعید محکوم شد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان، گفت: پرونده قتل رومینا اشرفی توسط قضات باسابقه و به‌دوراز هرگونه جوسازی و بر اساس ظرفیت قانونی موجود رسیدگی شده است. رومینا اشرفی خردادماه امسال توسط پدرش به قتل رسید.