در جلسه دیروز شورای شهر تهران ترکیب هیأت رییسه سال چهارم شورای شهر تهران مشخص شد و محسن هاشمی رفسنجانی برای سال چهارم رئیس شورای شهر تهران ماند.

در این جلسه به دلیل ابتلای محمدعلیخانی به کرونا، پیشنهاد شد که رأی وی به صورت مجازی و غیر حضوری اخذ شود اما محسن هاشمی اعلام کرد از آنجایی که در آیین نامه شورا به لزوم مخفی بودن رأی اعضا تاکید شده، بهتر است در راستای جلوگیری از هرگونه شائبه حالا که ۲۰ نفر هستیم از رأی علیخانی عبور کنیم و بعدا رأی‌شان را در گوشی به من بگوید. این رویه ممکن است بدعت شود و بعدا در فضای مجازی داستان ایجاد می‌شود.