غــــلامحسین محمدی ،  رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران در مورد تغییر در تابلوی میدان جمهوری اسلامی در توییتی نوشت: «جمهوری اسلامی» نه یک‌ کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر! ارثیه هزاران شهید برای ملت ایران است. آنچه در مورد تابلوی میدان جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است برای ما قابل بخشش نیست. با مسببان این اشتباه در هر پست و موقعیتی برخورد جدی خواهد شد و پیگیری‌ها را گزارش می‌کنم‌». روز گذشته تصویری از تابلوی میدان جمهوری اسلامی در شبکه‌های مجازی منتشر شده است که تنها نوشته میدان جمهوری و واژه اسلامی از آن حذف شده است.