عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران بر ضرورت کسب نظر از ساکنان محلات در تغییرنام کوچه‌ها و معابر تأکید کرد. به گزارش ایلنا، بررسی صورت‌جلسه نام‌گذاری اخیر در صحن شورای شهر تهران با حاشیه‌هایی همراه بود. زهرا نژادبهرام که تغییرنام محله‌ها بدون کسب نظر از اهالی را درست نمی‌داند، گفت: برای من جای سؤال است که آیا از اهالی محل در مورد تغییرنام کوچه مهرداد و قائم‌مقام فراهانی سؤال پرسیده‌ شده است؟ آیا بناست با فوت هر خبرنگار یا روزنامه‌نگاری نام او را بر معبری بگذاریم؟ آیا از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران درباره این نام‌گذاری‌ها سؤال پرسیده شده است؟ و محمدجواد حق‌شناس در پاسخ به هر سه سؤال جواب منفی داد.