تاکنون خبرهای فراوانی در خصوص قاچاق چوب از جنگل‌های شمال منتشر شده است، اما گویا قاچاقچیان تنها به چوب این جنگل‌ها اکتفا نکرده و حال به خاک آن هم دستبرد می‌زنند. یک قاچاقچی خاک به ایسنا گفت: خاک اطراف درختان موجود در جنگل هیرکانی، به شدت خریدار دارد و به همین منظور، هر فردی به هر نحوی می‌خواهد این خاک را جمع‌آوری کرده و به فروش برساند. او به این نکته اشاره می‌کند که خاک پای درختان، به دلیل نزدیکی به ریشه و مواد مغذی در آن، برای رشد گیاه بهتر است، به همین دلیل این بخش از خاک گران‌تر است. مشتری معمولا به دنبال خاک بسیار تیره اراضی جنگلی است. این خاک برای هر ۱۰ کیلوگرم تا ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.