مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه ضمن اشاره به آخرین وضعیت این دریاچه گفت: تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار سانتیمتر کاهش پیداکرده اما به‌طورکلی وضعیت دریاچه مناسب است. به گزارش ایسنا، فرهاد سرخوش با بیان اینکه درحال حاضر تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۴۱ متر است، اظهار کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار سانتیمتر کاهش پیداکرده است.