عضو شورای شهر مریوان و نماینده کردستان در شورای عالی استان‌ها هنگام سخنرانی در حضور رئیسی، یکی از کولبران سابق را در کنار خود قرار داد.  هلاله امینی «کاک احمد راضی» را به جلسه دعوت کرد تا از رنج کولبران بگوید؛ کاک‌احمد کولبری است که از ۴ ساعت دفن‌شدن زیر برف، زنده ماند اما مجبور شد انگشتانش را به‌دلیل سرمازدگی قطع کند.  به گفته هلاله امینی کولبری دیگر شغل مردانه نیست. برخی از زنان مجبورند ۳۰کیلو بار را از ۴-۵ ساعت در کوهستان‌ها حمل کنند و اگر به دستان‌شان نگاه کنیم هیچ‌گونه نشانه‌ای از ظرافت زنانه نمی‌بینیم. این زنان بیشترشان سرپرست خانواده‌اند.